Advokatfirman Sievo AB | Kristian Ehrling
Kristian Ehrling

Biträdande jurist Kristian Ehrling

Jur. kand. Stockholms universitet 2010. Jag har genomgått Sveriges Advokatsamfunds utbildning och avlagt advokatexamen. Från den 1 januari 2016 arbetar jag som biträdande jurist vid Advokatfirman Sievo AB.

Ledamot i Allmänna reklamationsnämnden och Svenska Båtunionens juridiska kommitté.

Jag arbetar i huvudsak med allmän förmögenhetsrätt och affärsjuridik. Jag har respekt för den enskilda människan varför familjerätten utgör en betydande del av verksamheten. Jag åtar mig uppdrag som målsägandebiträde i brottmål.