Advokatfirman Sievo AB | Kristian Ehrling
Kristian Ehrling

Advokat Kristian Ehrling

Jag är i huvudsak verksam inom allmän förmögenhetsrätt och affärsjuridik. Jag åtar mig förordnanden som offentlig försvarare och målsägandebiträde i brottmål.

Anställd vid Advokatfirman Sievo AB från 1 januari 2016.

Jur. kand. Stockholms universitet.

Ledamot av Sveriges Advokatsamfund.

Ledamot i Allmänna reklamationsnämnden.

Ledamot i Svenska Båtunionens juridiska kommitté.